Rask levering | Diskret forsendelse
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Rask levering | Diskret forsendelse

Salgsbetingelser

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Bestilling og avtaleinngåelse
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Frakt og levering
8. Angrerett
9. Undersøkelsesplikt
10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav
11. Garanti
12. Personopplysninger
13. Konfliktløsning
 

Innledning:

Kjøp hos apotekdirekte.no er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven, ehandelsloven og personopplysningsloven.

Ved eventuell motstrid går går disse kjøps- og salgsvilkår foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Aldersgrense for kjøp av reseptfrie legemidler og for å foreta kjøp på kreditt er 18 år.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn:Lindeberg apotek
Kontaktadresse: Jerikoveien 3, 1067 Oslo
E-post:kundeservice@apotekdirekte.no
Telefonnummer: 23 17 70 50/90 65 90 63
Organisasjonsnummer: 997 508 920
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Prisene som er oppgitt i på nett kan avvike fra prisene i det fysiske apoteket. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende)  gis i bestillingsløsningen. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Fraktkostnader kommer i tillegg og avhenger av valg av fraktalternativ, destinasjon og volum eller vekt.

 

4. Bestilling og avtaleinngåelse

Kjøpet er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Dersom en vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder apotekdirekte.no seg retten til å endre bestillingen. I slike tilfeller vil apotekdirekte.no ta kontakt med deg. 

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Apotekdirekte.no kan motta betaling via Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betalingen, ta kontakt med kundeservice@apotekdirekte.no eller tlf.90 65 90 63.

 

7. Frakt og levering m.v.

apotekdirekte.no sender varer til adresser i hele Norge.

Forventet leveringstid er 1- 7 dager, avhengig av valgt fraktalternativ og avstand til leveringsadressen.

Frakt og levring skjer på den måten som er angitt i ordrebekreftelsen. Levering ansees skjedd når du eller noen på dine vegne har fått varen i sin besittelse. Apotekdirekte.no har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen og at varene er i orden.

 

8. Angrerett

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen etter angrerettsloven. Det koster deg kun returfrakt. Dette betyr at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I denne fristen inkluderes alle kalenderdager.  

Ved bruk av angreretten ber vi om at du benytter angrerettskjemaet som du får tilsendt på e-post når vi sender ordren din. Hvis du ikke finner den, kan du kontakte kundeservice@apotekdirekte.no.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.  Apotekdirekte.no har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur.

Angreretten betinger at du som kunde bærer kostnadene selv (jfr. Angrerettloven §8, pkt. 1). Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller frakt-kostnader og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Varer som er kjøpt på nettet og hentet på post eller via hjemleveranse, returneres per post.

Angreretten gjelder ikke:

  • - for varer som forringes raskt fysisk
  • - legemidler, inklusiv homeopatiske legemidler og medisinsk utstyr
  • - produkter som er forseglet av hygieniske grunner og der forseglingen er brutt
  • - dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøperens side.


9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
kundeservice@apotekdirekte.no

 

10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du så snart som mulig etter at du oppdaget den, gi beskjed til kundeservice@apotekdirekte.no. Dette gjelder også hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende ordreseddelen.

Ved reklamasjon, ta kontakt med kundeservice@apotekdirekte.no, eller på telefon 90 65 90 63.
Apotekdirekte.no's mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

 

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.

 

12. Personopplysninger

For å kunne gjennomføre et kjøp trenger apotekdirekte.no å behandle enkelte opplysninger om deg. Her beskriver vi hvilke personopplysninger som lagres og formålet med behandlingen:

  • Navn og adresse. Brukes til forsendelse ved bestilling av varer
  • Telefon/epost. Brukes til å kontakte kjøper i forbindelse med behandling av ordrer 

Vi gjør oppmerksom på at du har rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler,og at du har rett til å få dem slettet. Du kan kontakt kundeservice@apotekdirekte.no om dette dersom du har spørsmål.

Apotekdirekte.no gir ikke opplysninger videre til tredjepart, bortsett fra offentlige myndigheter. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre visse tjenester for apoteket, som frakt av varene og innløsning av kortbetaling. De opplysninger som oppgis ved bestilling av varer er fortrolige og ansatte ved apotekdirekte.no er underlagt taushetsplikt.

 

13. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.   Dersom dette ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett. Apotekdirekte.no vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.